link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Theo van Heugten in het zonnetje

Koninklijke onderscheiding

gepubliceerd: vrijdag, 7 mei 2021
foto: Eric Driessen / SIRIS
Theo van Heugten in het zonnetje

Afgelopen dagen bereikte ons het bericht dat pa­ro­chi­aan, dirigent en vrij­wil­li­ger Theo van Heugten op maan­dag 26 april een ko­nin­klij­ke onder­schei­ding heeft ont­van­gen.

Theo is al meer dan vijf­tig jaar lang lid van het mannen­koor A Capella in Lierop. Hij is op jonge leef­tijd lid gewor­den en hecht groot belang aan de band die het koor van oudsher heeft met de H. Naam Jezus­kerk en met de kerk­ge­meen­schap in Lierop. Onder Theo zijn lei­ding assis­teert A Capella meer­dere malen per maand tij­dens Eucha­ris­tie­vie­ringen. In samen­wer­king met pater Jan Zwirs bereidt Theo met nabe­staan­den uit­vaar­ten voor en ver­zorgt hij de muzikale invulling. Ook zet Theo zich intensief in voor diverse maat­schap­pe­lijke ini­tia­tie­ven.

Theo staat bekend om zijn plicht­ge­trouw­heid maar tevens om zijn en­thou­sias­me en aan­ste­ke­lijke inzet. Zo levert hij een be­lang­rijke deelname aan de vitali­teit van de geloofs- en dorps­ge­meen­schappen in Lierop en Someren.

Theo ont­ving de onder­schei­ding in de pastorietuin in Lierop uit han­den van burge­mees­ter Blok.

Theo, van harte gefe­li­ci­teerd met de onder­schei­ding! We wensen jou en jouw familie Gods zegen toe en alle goeds.

 

(foto­se­rie: Eric Driessen / SIRIS)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose