link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Herkansing: Installatie pastoor Steijaert

Zondag 11 juli - 11.00 uur - Maria Presentatiekerk Asten

gepubliceerd: dinsdag, 22 juni 2021
foto: Wim Koopman
H. Maria Presentatiekerk Asten (archieffoto)
H. Maria Presentatiekerk Asten (archieffoto)

Oor­spron­ke­lijk stond de in­stal­la­tie van pastoor Sacha Steijaert gepland op zon­dag 7 februari 2021, maar plot­se­linge sneeuwval en vorst gooi­den roet in het eten en de plech­tig­heid moest wor­den geannuleerd. Ondertussen is er een nieuwe datum bekend, name­lijk zon­dag 11 juli om 11.00 uur.

Onze bis­schop mgr. De Korte zal pastoor Steijaert offi­cieel tot pastoor van de heilige Fran­cis­cus pa­ro­chie installeren. Hierbij zullen ook de andere leden van het pas­to­rale team aanwe­zig zijn: kape­laan H. van Overbeek, pater J. Zwirs en diaken J. Swaanen.

Onder normale omstan­dig­he­den is dit een grote plech­tig­heid waarbij alle pa­ro­chi­anen aanwe­zig kunnen zijn en ook ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties. Op dit moment kan niemand inschatten welke Corona-maat­regelen in juli van kracht zullen zijn. Daarom gaat de pa­ro­chie vooralsnog uit van de hui­dige beper­kingen. Dat betekent dat er maximaal 90 personen aanwe­zig kunnen zijn. De pa­ro­chie zal weer een gasten­lijst sa­men­stel­len om een goede ver­te­gen­woor­diging te krijgen van de geloofs­ge­meen­schappen van onze pa­ro­chie en maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties.

Mochten er tegen deze tijd toch ver­soe­pe­lingen zijn inge­voerd waardoor er meer mensen aanwe­zig kunnen zijn, dan zal de pa­ro­chie dit zeker nog bekend maken.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose