link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geen Passion maar Goede Vrijdagviering

Goede Vrijdag 2 april - 19.00 uur - Koepelkerk Heusden

gepubliceerd: zondag, 28 maart 2021

Jarenlang was de Heus­dense kerk gedurende meer­dere dagen over­vol door de opvoe­ring van Passion. Evenals vorig jaar kan echter ook dit jaar als gevolg van het corona virus de Passion uit­voe­ring niet door­gaan. De werk­groep Li­tur­gie heeft daarom als alterna­tief een Goede Vrij­dag Viering samen­ge­steld.

Daarin wordt stil­ge­staan bij de laatste zeven woor­den die Jezus in de laatste uren voor zijn sterven sprak met gebruik van de menora, een zeven-armige kande­laar als symbool. De kerk­gan­gers kunnen luis­te­ren naar frag­menten uit het lij­dens­ver­haal waarbij naar ieder frag­ment bij het kruis bloemen wor­den gelegd. Dit alles wordt onder­steund door passende muziek.

Aanmel­den

Men kan deze aan­spre­kende en in­spi­re­rende dienst bijwonen op vrij­dag 2 april om 19.00 uur door aanmel­ding bij:

  • Wim van Bussel
    tel. 06 - 57 11 44 10

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose