link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

100 Jaar Heusden - de zusters van de Mariaschool

gepubliceerd: zondag, 28 maart 2021

Wie in Heus­den kent haar niet: De Maria­school

De Maria­school … en toch staat er Antonius­school op de gevel

De Mariaschool - Heusden 100

Als we het over Heus­den 100 hebben, kunnen we niet onvermeld laten dat Zusters een be­lang­rijke bijdrage hebben geleverd aan het wel­zijn van de Heus­dense ge­meen­schap.

Vele Heus­denaren zullen nog een zuster voor de klas hebben gehad. Jarenlang zwaai­den De Dochters van Onze Lieve Vrouw er de scepter en woon­den er elf ook in het gebouw. Maar de ge­schie­de­nis gaat ver­der terug…

Begin 1940 nam het moe­derhuis van de Dochters van Onze Lieve Vrouw te Nijmegen het ini­tia­tief om in Asten - Heus­den opnieuw een klooster te stichten. De zusters had­den er al eer­der gewoond tussen 1909 en 1921. Mgr. Diepen gaf 21 juni van dat jaar toestem­ming tot het ves­tigen van een succursaalhuis in Asten - Heus­den, voor het geven van lager onder­wijs, naai­on­der­wijs en huishoud­on­der­wijs aan meisjes. Succursaalhuis is een dependance of nevenvesti­ging.

Van­wege de oorlog kon­den de zusters zich pas in au­gus­tus 1946 ves­tigen. Ze woon­den tij­de­lijk in bij de heer Vorstermans, hoofd van de school, die een nieuw huis aan het bouwen was. Dat duurde lan­ger dan verwacht en na een moei­zaam samenwonen was zijn huis in 1947 klaar. Toen pas kon­den de zusters be­schik­ken over de school­mees­terswo­ning met aan­bouw, de Antonius­school, die in 1918-1919 door architect C. Vorstermans was gebouwd.

Ze richtten een kapel in en noem­den het klooster; AVE MARIA.

Aanpalend aan het klooster was de meisjes­school geves­tigd, De Maria­school, waar de zusters les gaven. Een be­lang­rijk onder­deel van hun werk was ook het runnen van de bewaar­school. In 1968 woon­den er nog vijf zusters in Heus­den. In ok­to­ber 1978, na 32 jaar ver­trok­ken de laatste zusters weer uit Asten - Heus­den om zich bij hun commu­ni­teiten in Nijmegen of een missie­post van de orde aan te sluiten.

Een van de dochters van Onze Lieve Vrouw was Miet Leen­ders, beter bekend als zuster Petronella. Zij was Heus­dense van geboorte en haar familie woont nog steeds in de Antonius­straat. Zij heeft opge­schre­ven hoe zij vanaf begin 1940 tot 1950 die periode van de heropstart beleefd heeft en welke moei­lijk­he­den er allemaal overwonnen zijn.

Dat verhaal kunt u hier terug vin­den:Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose