link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Opgelet: criminelen geven zich voor priester uit

gepubliceerd: maandag, 8 maart 2021

De afgelopen maan­den zijn er in katho­liek Nedeland meer­dere inci­denten geweest waarbij criminelen zich via email en sociale media voordoen als ver­te­gen­woor­diger van een pa­ro­chie. Deze criminelen vragen namens de pa­ro­chie geld of vragen om een meegezon­den link te beves­tigen.

Dit is deze week ook voor­ge­ko­men in onze pa­ro­chie. Enkele pa­ro­chi­anen zijn bena­derd via Whatsapp of via een email uit naam van pastoor Steijaert. Wees gewaar­schuwd, noch pastoor Steijaert noch een ander lid van het pas­to­rale team zal u via mail, app of sms om geld vragen. Mocht u een berichtje krijgen, dan moet u het gewoon negeren.

Meer in­for­ma­tie

Zie voor meer in­for­ma­tie de web­si­te van het bisdom:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose