link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Correctie item parochieblad

gepubliceerd: vrijdag, 5 maart 2021
Fragment van een schilderij van Rembrandt (1606-1669), De Emmaüsgangers (uitsnede), 1648, Parijs, Musée du Louvre
Fragment van een schilderij van Rembrandt (1606-1669), De Emmaüsgangers (uitsnede), 1648, Parijs, Musée du Louvre

In de laatste uitgave van het pa­ro­chie­blad Angelus Veer­tig­da­gen­tijd 2021 is een foutje geslopen met betrek­king tot de open­stel­ling van de kapel van de Missiezusters.

Op pagina 43 wordt gesug­ge­reerd dat op woens­dag de Eucha­ris­tie­vie­ring (de conventsmis) ook toegange­lijk is voor bezoekers. Dit is niet zo.

De Missiezusters leven in ge­meen­schap en hebben hun kapel in het verle­den vaak gastvrij open­ge­steld voor bezoekers. Tege­lijk waken zij ook over het wel­zijn van hun ge­meen­schap. Gebeds­mo­menten en Eucha­ris­tie­vie­ringen met hun eigen ge­meen­schap zijn een be­lang­rijk onder­deel van de spiri­tua­li­teit van hun con­gre­ga­tie. Vandaar dat de zusters momenten hebben dat ze als ge­meen­schap samen willen zijn om te bid­den en Eucha­ris­tie te vieren. De Eucha­ris­tie­vie­ring op woens­dag is zo'n moment. 

Hierbij komt dat in deze tijd voorzich­tig­heid moet wor­den gebo­den met het ont­van­gen van bezoekers. Dit geldt voor thuis maar na­tuur­lijk ook voor de commu­ni­teit van de zusters.

Het is op dit moment dus niet de bedoeling dat mensen van buiten de commu­ni­teit de kapel van de zusters bezoeken. Excuses voor de moge­lijke ver­war­ring.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose