link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Paaschallenge voor het hele gezin

Van vrijdag 19 maart t/m Palmzondag 28 maart

gepubliceerd: zaterdag, 27 februari 2021

In samen­wer­king met de heilige Fran­cis­cus­paro­chie (Bom­me­ler­waard) en Jong Pro­tes­tant heeft het familie­pas­to­raat van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch een online spel gemaakt waar­mee pa­ro­chies – tij­dens de corona­cri­sis – de ge­zin­nen kunnen onder­steunen om het verhaal van Pasen thuis te laten beleven.

Het spel wordt gespeeld als groep, de bege­lei­der coördineert het spel en iedere deel­ne­mer speelt vanuit zijn/haar eigen huis. Iedere pa­ro­chie kan deze PaasChallenge or­ga­ni­se­ren voor hun ge­zin­nen, maar ook voor com­mu­ni­can­ten, vor­me­lin­gen, mis­die­naars, enz.

Wees niet bang

De deel­ne­mers volgen Jezus in zijn laatste dagen van zijn leven. Onder zware omstan­dig­he­den zegt hij vaak tegen zijn volgelingen: “Wees niet bang!” Maar dat is erg vreemd omdat er heel veel is om bang voor te zijn in Jezus’ tijd: oorlog, onder­druk­king, geweld, armoede, ziekte, dood, haat en hon­ger. Genoeg om angs­tig, bezorgd of verdrie­tig van te wor­den. En laten we wel wezen: die emoties horen bij ons als mensen. Zonder emoties zou­den we niet eens leven. We hebben zelfs een deel in ons brein waar deze emoties huizen. Gaat Jezus dat dan even weghalen als Hij zegt: “Wees niet bang?”

Jezus neemt de angst niet weg

In dit Paasspel ontdek je dat Jezus de angst niet weghaalt, Hij geeft je iets nieuws, iets extra’s. Jezus haalt je niet weg uit het gevaar, maar Hij geeft liefde, hoop, rust, ver­trouwen, geloof en moed om de situatie aan te kunnen.

Je speelt dit spel – geor­ga­ni­seerd door de plaat­se­lijke pa­ro­chie – vanuit huis met minimaal twee personen. De bege­lei­der stuurt, via WhatsApp, aan de deel­ne­mers ver­schil­lende challenges: puzzels, creatieve- en doe-opdrachten waar­mee je punten kunt verdienen als je ze binnen de tijd oplost of uit­voert.

Details

doel­groep: ge­zin­nen, com­mu­ni­can­ten, vor­me­lin­gen, mis­die­naars, tiener­groep of andere groepen uit uw pa­ro­chie
groepsgrootte: onbeperkt
nodig: bege­lei­der met WhatsApp;
per deel­ne­mend gezin of per deel­ne­mer een mobiele tele­foon met WhatsApp;
digi­taal ma­te­ri­aal bestaande uit een scorebord, opdrachten en speluitleg
(zelf uit te printen)
duur: 60 tot 90 minuten

Meer in­for­ma­tie

De pa­ro­chies ont­van­gen uiter­lijk maan­dag 15 maart via de mail het script van de PaasChallenge. Met daarbij een heel hel­dere uitleg over hoe te spelen. De PaasChallenge is speel­baar vanaf vrij­dag 19 maart 2021 tot en met Palm­zon­dag 28 maart 2021. Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met het Familie­pas­to­raat van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose