link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aanpassing vieringen en pastorale verdeling

gepubliceerd: woensdag, 24 februari 2021
foto: Kaboompics
Aanpassing vieringen en pastorale verdeling

Al enige jaren is er een bepaalde indeling van de vie­rin­gen en de pas­to­rale contact­personen. Maar ook zijn er ver­an­de­ringen geweest. De Sint Paulus­kerk in Someren en en de Sint Jozef­kerk in Someren-Heide zijn aan de ere­dienst ont­trok­ken, pastoor Scheepers is verhuisd, Jack Swaanen is diaken gewijd en er is een nieuwe pastoor.

Nog voor mijn komst in de pa­ro­chie wist ik één ding zeker: “Als pastoor wil ik op elke kerklo­ca­tie de Mis vieren”. Na­tuur­lijk kan dat niet overal evenveel, maar wel met regelmaat. Bovendien is het fijn als pa­ro­chie­pries­ters af en toe eens rouleren. Maar ben ik er ook overtuigd dat mensen behoefte hebben aan een vast aanspreek­punt. Iemand die ze kennen, die ze ver­trouwen en die met hen de pieken en dalen van het leven meemaakt. Dan moet je zoeken naar een mix waarin het vaste gezicht en het rouleren samen­gaan, maar waarin ook diaken Swaanen de kans krijgt om te assis­te­ren.

Als pas­to­rale team hebben we gekeken naar wat moge­lijk is en zijn we tot een aantal aanpas­singen geko­men in het vie­rin­genrooster en de pas­to­rale verant­woor­de­lijk­he­den.

Vie­rin­genrooster vanaf 1 februari 2021

De tij­den en plaatsen van de vie­rin­gen op zater­dag­avond en zon­dag ver­an­de­ren niet. Wel zal er op zater­dag­avond in Heus­den nog maar eenmaal per maand een Woord- en Communie­vie­ring zijn. De andere zater­dag­avon­den is er in Heus­den een Eucha­ris­tie­vie­ring.

De pries­ters rouleren wel iets meer zodat zij gere­geld overal de Eucha­ris­tie vieren. 

Diaken Swaanen zal over een tijdje assis­te­ren als diaken in de Eucha­ris­tie en preken ver­zorgen.

Vanaf april zorgen de reeds geplande Eerste Communie- en Vormsel­vie­ringen mis­schien nog voor wat verschui­vingen. Maar hierna wordt het nieuwe rooster lei­dend.

Verdeling pas­to­rale aanspreek­pun­ten

Vanaf de eerste zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd (21 februari)

pas­to­raal aanspreek­punt plaatsen
Pater Zwirs: Lierop
Kape­laan Van Overbeek: Ommel, Someren-Eind, Someren-Heide en Heus­den
Pastoor Steijaert: Asten en Someren

Deze pries­ters zijn de eerste aanspreek­pun­ten voor pas­to­rale zaken. Denk aan: uit­vaar­ten, zie­ken­zal­vingen, doopsels, huis­be­zoek, contact met vrij­wil­li­gers en eventueel contact met scholen, maat­schap­pe­lijke in­stel­lingen en zorg­cen­tra.

Dit zal even wennen zijn

In Someren-Dorp is men bij­voor­beeld gewend dat kape­laan Van Overbeek de uit­vaar­ten ver­zorgde. Dit zal nu pastoor Steijaert zijn. En in Heus­den ver­zorgde pastoor Scheepers de uit­vaar­ten met een Eucha­ris­tie. Kape­laan Van Overbeek zal dit nu doen.

Als pas­to­raal team hopen we op deze manier nabij te kunnen zijn en recht te doen aan ieder kerklo­ca­tie. Als er vragen over zijn, aarzel niet om mij even aan te spreken.

Pastoor Steijaert


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose