link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vaccinatie in Maria Presentatiekerk Asten

gepubliceerd: maandag, 22 februari 2021

Op vrij­dag 26 februari start om 13.00 uur het vaccinatie­pro­gramma voor inwoners die geboren zijn in 1956 en 1957 in de Heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten.

In de zoek­tocht naar een geschikte locatie heeft coör­di­ne­rend huisarts Hans van den Hoogen contact gezocht met pastoor Sacha Steijaert met de vraag of de kerk moge­lijk een optie was. De pastoor rea­geerde en­thou­siast en na overleg met het bestuur en de loca­tieraad van de Fran­cis­cus­paro­chie kwam er groen licht. De pastoor en kerk­bestuur willen de kerk graag voor dit doel voor de ge­meen­schap be­schik­baar stellen.

De kerk is logis­tiek gezien een ideale plek om coronaproof het vaccinatie­pro­gramma uit te voeren. Deze is centraal gelegen in Asten met ruime par­keer­voor­zie­ningen voor de deur. Burge­mees­ter Anke van Extel-van Katwijk zal vrij­dag en maan­dag aanwe­zig zijn bij de eerste vaccinaties. Het gaat om vaccinatie bovenop het al lopende pro­gram­ma (via GGD en in­stel­lingen).

De drie huisartsen­prak­tijken in Asten vaccineren tussen de 500 en 600 mensen uit 1956 en 1957 met het ‘derde vaccin’ AstraZeneca. De betrokken personen hebben inmiddels een uit­no­di­ging voor vaccinatie ont­van­gen van de huisartsen.

(tekst: Harrie van Horik / SIRIS)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose