link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wie is wie?

‘Smoelenboek’ als nieuwste aanvulling op deze website

gepubliceerd: woensdag, 1 september 2021

SmoelenboekOp ini­tia­tief van de webmaster is er een ‘smoelen­boek’ opgezet: een ver­za­me­ling pas­foto's van bestuur, mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van de Fran­cis­cus­paro­chie. Het idee is dat we pa­ro­chi­anen dichter bij elkaar brengen als kan wor­den opge­zocht hoe iemand eruit ziet, maar het is na­tuur­lijk ook erg han­dig voor de nieuwe pastoor.

We streven er naar om alle mensen die zich inzetten in de pa­ro­chie toe te voegen en hebben dus nog wat werk voor de boeg. Alle mensen die zich inzetten in de pa­ro­chie kunnen een plekje krijgen! Denk bij­voor­beeld ook aan mis­die­naars, collectanten, Communie- en Vormselvoor­be­rei­ders, begraaf­plaats­be­heer­ders, bloemschikkers, kerkschoon­ma­kers, kosters, organisten, koorle­den, ...

Toevoegen

Stuur een mooie pas­foto (graag zo groot moge­lijk, maar minimaal 225 x 300 pixels) met naam, taak/taken en plaats aan de webmaster om te wor­den toe­ge­voegd:

Menu Alge­meen

De ‘Wie is wie’-pagina staat onder menu Alge­meen - menuoptie Wie is wie?Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose