link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Vandaag met Jezus’

Een boek voor inspiratie

gepubliceerd: woensdag, 27 januari 2021

Een korte tijd gele­den stond er op deze web­si­te een nieuws­be­richt over het maken van een li­tur­gische sfeer in huis met een Huis-Paaskaars. Om juist in de tijd van beperkt ker­ke­lijk leven een richt­punt te hebben in ons ge­loofs­le­ven en ons te helpen in ons gebed.

Bijbel­tek­sten

Een andere manier om ons te voe­den is om elke dag even stil te staan bij een stukje Bijbel­tekst. In het boekje ‘Vandaag met Jezus’ staan 150 korte Bijbel­tek­sten met een over­den­kingen die tot doel hebben om hoop te geven. Juist nu … in moei­lijkere tij­den. De teksten laten zien: “wat er ook gebeurt, God is hier en nu, bij ons aanwe­zig”. En dat mag hoop geven.

Be­stel­len

U kunt dit boekje be­stel­len bij pastoor Steijaert. De kosten zijn € 18,50.

Voor een be­stel­ling kunt een mailtje sturen naar pastoor Steijaert: pastoorsteijaert@rkfran­cis­cus.nl. U kunt ook bellen naar 06 24 33 94 94.

Geeft u uw naam op, uw tele­foon­num­mer, uw adres en het aantal exemplaren dat u zou willen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose