link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aanpassingen kerstvieringen Heusden

gepubliceerd: dinsdag, 22 december 2020

De door de rege­ring aan­ge­paste voor­schriften voor de bestrij­ding van het corona­vi­rus zijn voor de bis­schop­pen reden geweest om te beslissen dat er tussen don­der­dag 24 de­cem­ber 17.00 uur en vrij­dag 25 de­cem­ber 07.00 uur geen vie­rin­gen in de kerken wor­den gehou­den. Ook mogen er tij­dens de kerst­da­gen geen groepen wor­den ont­van­gen die bij­voor­beeld de kerst­stal komen bekijken.

Noodge­dwon­gen wordt het pro­gram­ma in de Antonius­kerk daarom als volgt aan­ge­past.

  • Eerste Kerst­dag om 11.00 uur
    Eucha­ris­tie­vie­ring
    voor­gan­ger kape­laan Harold van Overbeek
  • Tweede Kerst­dag om 11.00 uur
    Woord- en communie­vie­ring

De eis voor maximaal 30 aanwe­zigen bij de vie­rin­gen maakt vooraf tele­fo­nisch aanmel­den nood­za­ke­lijk bij Wim van Bussel via tele­foon­num­mer 06-57114410.

Tijdens de kerst­da­gen en ook op zon­dag 27 de­cem­ber blijven de kerkdeuren open tot 18.00 uur voor een moment van gebed of om een kaars aan te steken in een feeëriek versierde kerk.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose