link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiesecretariaat Asten gesloten

T/m dinsdag 19 januari 2021

gepubliceerd: woensdag, 23 december 2020

Het pa­ro­chie­secre­ta­riaat in Asten is in ver­band met de corona­maat­re­ge­len gesloten t/m dins­dag 19 januari 2021. Het se­cre­ta­riaat blijft wel tele­fo­nisch bereik­baar tij­dens de aange­ge­ven uren op tele­foon­num­mer (0493) 69 13 15.

Vanaf don­der­dag­mid­dag 24 de­cem­ber t/m zon­dag 3 januari is het se­cre­ta­riaat ook niet tele­fo­nisch bereik­baar!

Reserveren

Kaartjes voor de zon­dags­vie­ring in de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk kunnen vanaf nu tele­fo­nisch ge­re­ser­veerd wor­den en hoeven dus niet meer te wor­den op­ge­haald op het se­cre­ta­riaat.

Tijden tele­fo­nisch se­cre­ta­riaat

Van don­der­dag­mid­dag 24 de­cem­ber t/m zon­dag 3 januari is het se­cre­ta­riaat tele­fo­nisch onbereik­baar.

Maan­dag: 09.30 - 12.30 uur
Dins­dag: 09.30 - 12.30 uur
Woens­dag: 09.30 - 12.30 uur
Donder­dag: 09.30 - 12.30 uur
19.00 - 20.00 uur
Vrij­dag: gesloten

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose