link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

50-jarig jubileum Ceciliakoor

Lies van Bussen-Janssen 50 jaar lid!

gepubliceerd: dinsdag, 1 december 2020

Op zon­dag 22 no­vem­ber werd in de kerk van Ommel de ‘Cecilia­mis’ opgedragen bij gelegen­heid van het jaar­lijkse Cecilia­feest van het Kerk­koor Sint Cecilia uit Ommel. Dit jaar was de feest­dag anders dan anders omdat het koor, - voor het eerste in haar ge­schie­de­nis, - niet kon zingen van­wege de hui­dige corona­maat­re­ge­len.

Toch wilde kape­laan van Overbeek en het koor deze bij­zon­dere dag niet zomaar voorbij laten gaan. De rede daarvoor was tweele­dig: het Gemengd Kerk­koor Sint Cecilia vierde haar gou­den jubileum en Lies van Bussel – Janssen was tevens 50 jaar koorlid.

Eind 1969 werd er bij de jaar­ver­ga­de­ring van het mannen­koor van Ommel besloten dat ook dames wer­den toe­ge­la­ten tot het koor. De toen­ma­lige pastoor Vromans deed in de kerk van Ommel een oproep; een oproep die ook zijn vruchten zou afwerpen. De toen­ma­lige se­cre­ta­ris van het koor vermelde met grote trots in het jaar­ver­slag van 1970 dat er maar liefst 14 dames zich had­den aangemeld om het koor te komen ver­ster­ken en ‘mijn en ons aller inziens’ – zo schrijft hij, - ‘met veel succes, want de samen­wer­king en on­der­lin­ge geest tussen directeur en leden is in één woord gewel­dig, gezellig en goed bezochte repe­ti­ties.’

Eén van die 14 dames was Lies van Bussel - Janssen. Zij was één van de pioniers bij de vor­ming van een Gemengd Kerk­koor. Ook is zij nog de enige dame die over is van degene die vanaf het prille begin lid waren. Naast het zingen zelf, was Lies van 1978 tot 1993 bestuurslid. Als teken van waar­de­ring en dank, ont­ving Lies een mooi beeldje van het koor, een kaars namens de pa­ro­chie en een bos bloemen.

Ook het Kerk­koor zelf werd gehul­digd. Voor hun grote inzet in de afgelopen vijf­tig jaar bij de vele plech­tig­he­den in de kerk van Ommel, - denk daarbij aan de uit­vaar­ten, hu­we­lij­ken, jubilea, zon­dags­mis­sen, pro­ces­sies en het Plech­tig Lof, - ont­vingen zij het zilveren Mariaschild van Onze Lieve Vrouw van Ommel.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose