link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Decemberactie voor de minima

Honderd boodschappenpakketten

gepubliceerd: maandag, 30 november 2020

In een eer­der bericht is sprake geweest van het afblazen van de de­cem­beractie voor de minima dit jaar, terwijl de voor­be­rei­dingen al in sep­tem­ber zijn gestart. De hui­dige omstan­dig­he­den laten gewoon niet toe dat de actie op de gebruike­lijke manier zou kunnen plaats­vin­den - pech voor de minima in Asten!

Edoch: in gesprek met de on­der­ne­mer van de PLUS werd ons een prach­tig alterna­tief aan­gereikt. Het jaar­lijkse Bood­schappenpakket van de PLUS is een bruik­ba­re ver­van­ging, maar dat kost geld.

Ziedaar: on­der­ne­mer Erik Gorissen treedt op als hoofdsponsor en stelde voor dat de Stuur­groep zou proberen om enkele subsponsors te bena­de­ren voor de overige finan­cie­ring, en dat was snel gere­geld.

Dank­baar mogen we zijn voor de spontane toezeg­ging van TGM manage­ment, het Sint Joris­gilde, Astein Beheer en na­tuur­lijk ook de Sint Fran­cis­cus­paro­chie en PLUS super­markt in het bij­zon­der.

De actie gaat door!

In goede samen­wer­king met Onis Welzijn zullen er op dins­dag 15 de­cem­ber maar liefst hon­derd pakketten wor­den verstrekt aan de minima in Asten.

En zo kan er voor de zeven­tien­de keer toch een plezierig de­cem­ber-cadeau gegeven wor­den aan mensen in ons mid­den die het zeer goed kunnen gebruiken.

Wordt het toch een Zalig Kerst­feest!

De Stuur­groep:
Myriam van den Einden
Harry Verspay
Ad van Lierop
Ben Spronk


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose