link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoor Scheepers, bedankt!

gepubliceerd: woensdag, 18 november 2020

Ruim 5 jaar gele­den werd hij door bis­schop Mutsaers aan­ge­steld in de nog prille fusie­paro­chie Asten-Someren. Hij werd voor de ‘schone taak’ gesteld om acht kerklo­ca­ties die bij elkaar gevoegd waren, tot één grote pa­ro­chie te sme­den: geen een­vou­dige opdracht.

Toch is het Pieter gelukt om met zijn en­thou­siaste manier van (s)preken en han­de­len de kerk­banken in Asten en Someren weer voller en voller te krijgen. Hij moderniseerde de boel gron­dig met o.a. social media en benutte die kanalen dan ook ten volle. Ook als mede­bur­ger van de ge­meen­schap van Asten was en ís hij een graag geziene gast: hij was altijd onder de mensen. Met Sin­ter­klaas ver­wel­kom­de hij steevast zijn favoriete Goed­hei­ligman en een hele schare kin­de­ren in zijn kerk en met Carnaval liet hij de kerk­be­zoekers de banken met hun bips schoonvegen. Zo heeft hij veel goodwill onder pa­ro­chi­anen en niet-pa­ro­chi­anen gekweekt: humor waar het kan en ernst waar het nodig is.

Door zijn vlotte manier van doen wist hij ook meer jon­ge­ren bij de pa­ro­chie te betrekken. De samen­stel­ling van ons bestuur is hier dan ook een goede afspiege­ling van: hoeveel pa­ro­chies kunnen anno 2020 nou zeggen dat er twee derti­gers in hun bestuur zitten?

Er waren echter ook zware taken: beslissen tot het sluiten van kerk­ge­bouwen en een onevenre­dig grote hoeveel­heid uit­vaar­ten. Ook het fusie­pro­ces verliep soms langzamer dan hem lief was.

Dat zo’n grote pa­ro­chie die nog volop in het fusie­pro­ces staat, veel van de pastoor die haar moet lei­den vergt, mag dui­de­lijk zijn. We willen Pastoor Scheepers dan ook bedanken voor alle inzet en energie die hij in onze pa­ro­chie heeft gestoken de afgelopen 5 jaren! Wij hopen als bestuur en pas­to­raal team, samen met een nieuwe pastoor, alle goede dingen die hij bereikt heeft in Asten en Someren te kunnen behou­den. En samen met de enorme hoeveel­heid vrij­wil­li­gers die onze pa­ro­chie rijk is, zullen we ver­der bouwen aan de éénwor­ding van deze pa­ro­chie.

Pieter, langs deze weg willen wij jou fe­li­ci­te­ren met je nieuwe benoe­ming en wensen wij je veel arbeidsvreugde en Gods hulp bij het lei­den van je ‘thuis­paro­chie’.

Bestuur en Pas­to­raal team van de Fran­cis­cus­paro­chie
Wim Jaspers, Ramon van Weren, Ria Timmermans,
Sandra de Vreede, Wesley Duis, Jan Zwirs,
Harold van Overbeek en Jack Swaanen


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose