link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste H. Communie 2021 in Asten

gepubliceerd: dinsdag, 10 november 2020
Eerste H. Communie 2021 in Asten

In het jaar 2021 zullen twee groepen kin­de­ren hun Eerste H. Communie gaan doen. De groep kin­de­ren waarvoor de vie­ring dit jaar niet door­ging, zullen op zon­dag 11 april 2021 het sacra­ment ont­van­gen - kin­de­ren in groep 4 komen op zon­dag 18 april 2021 aan de beurt.

Aanmel­den

Ouders kunnen nu al het inschrijf­for­mu­lier invullen om hun kind(eren) op te geven. Dat kan tot uiter­lijk 15 de­cem­ber 2020.

Sacra­ment

Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daar­mee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in de kerk.

Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed her­in­ne­ren. De kin­de­ren zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelf­stan­dige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.

Bete­ke­nis

Wij vieren de Eucha­ris­tie als her­in­ne­ring aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leer­lin­gen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn ge­dach­te­nis’. Als wij nu de Eucha­ris­tie vieren, wor­den we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan.

Wij ont­van­gen deze communie als gave van God. Communie betekent let­ter­lijk: ge­meen­schap. Door ter communie te gaan, nemen we dus deel aan de ge­meen­schap van Jezus en zijn kerk. Bij de Eerste Communie nemen de kin­de­ren voor de eerste keer fees­te­lijk deel aan deze maal­tijd van Jezus Christus.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose