link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jack Swaanen tot diaken gewijd

gepubliceerd: zaterdag, 7 november 2020

Tijdens een fees­te­lij­ke vie­ring in de majestueuze Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch heeft Mgr. Gerard de Korte maar liefst zes mannen tot diaken gewijd. Van­wege de coronabeper­kingen kon­den slechts enkelen fysiek aanwe­zig zijn, maar via de live­stream zaten velen aan de buis gekluisterd.

Het bisdom is vandaag vier nieuwe per­ma­nent diakens rijker en twee mannen wer­den transeunt diaken gewijd als stap in de rich­ting van hun pries­ter­wij­ding die Deo Volente volgende jaar zal plaats­vin­den.

Video en foto's

De hele vie­ring is (nogmaals) te bekijken via YouTube:

De foto­se­rie werd gemaakt door Wim Koopman.Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose