link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoor Scheepers op website Aartsbisdom Paderborn

gepubliceerd: dinsdag, 26 juli 2016
foto: www.erzbistum-paderborn.de
Pastoor Scheepers op website Aartsbisdom Paderborn

Hoewel pastoor Scheepers op vakantie is, kwamen we hem toch weer tegen op Facebook. Een inter­view met hem en pastoor Lemmens van de Peerke Donders­paro­chie van Tilburg staat name­lijk op de web­si­te van Aarts­bis­dom Paderborn!

“Was vor 25 Jahren begann, ist mittlerweile zu einer festen Tradition und ihrer „großen Liebe“ gewor­den: Die bei­den katholischen Pries­ter Frank Lemmens und Pieter Scheepers aus den Niederlan­den haben seit 25 Jahren kein Libori-Fest verpasst.”

Wat 25 jaar gele­den begon, is intussen uitgegroeid tot een geves­tigde traditie en hun „grote liefde“ gewor­den. De beide katho­lie­ke pries­ters Frank Lemmens en Pieter Scheepers uit Neder­land hebben al 25 jaar geen Libori-feest gemist.

Het nieuws­be­richt besluit met:

“Seit Oktober 2015 ist Lemmens Pastor der Gemeinde Peerke Donders in Tilburg, Scheepers ist seit Dezember 2015 Pastor der Franziskus Gemeinde in Asten. Aber obwohl sie erst im letzten Jahr jeweils eine neue Stelle als Seelsor­ger übernommen haben, stand der Termin des Libori-Festes schon fest in ihrem Kalen­der. Die Tradition muss ja auf­rechter­hal­ten wer­den …”

Sinds ok­to­ber 2015 is Lemmens pastoor van de Peerke Donders­paro­chie in Tilburg, Scheepers is sinds de­cem­ber 2015 pastoor van de Fran­cis­cus­paro­chie in Asten. Maar hoewel ze afgelopen jaar een nieuwe positie als ziel­zor­ger hebben aan­ge­no­men, stond het Libori-feest al vast in hun agenda. De traditie moet dus wor­den gehandhaafd...

Lees hier het hele bericht:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose