link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Allerzielen bidprentje 2020

gepubliceerd: donderdag, 29 oktober 2020

Jaar­lijks staan we met Aller­zie­len stil bij alle dier­ba­re pa­ro­chi­anen die ons sinds Aller­zie­len 2019 zijn ont­val­len. Dit jaar valt het ons extra zwaar van­wege de maat­regelen tegen het ver­sprei­den van de pandemie.

Opdat wij hen niet vergeten, heeft de pa­ro­chie een bidprentje gemaakt met daarop de namen van hen die in het jaar zijn overle­den.

Het bidprentje is prach­tig in kleur gedrukt en be­schik­baar in de kerken en bij het se­cre­ta­riaat. Na­tuur­lijk kan het prentje ook als pdf wor­den gedownload op deze web­si­te.

 Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose