link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Reservering nodig voor alle kerkplekken

gepubliceerd: dinsdag, 20 oktober 2020

Nu er overal weer een grote toename is van het aantal besmet­tingen willen ook de kerken hun bijdrage leveren aan het terug­drin­gen hier­van. De bis­schop­pen van Neder­land vin­den het ‘principieel onjuist’ om de Eucha­ris­tie­vie­ringen geen doorgang te laten vin­den en bie­den de moge­lijk­heid om met maximaal 30 mensen de ver­schil­lende vie­rin­gen te kunnen bezoeken.

Reserveren

Alleen na reserve­ring vooraf kunt u een kerk­dienst bezoeken. Reserveren is moge­lijk:

plaats manier van reserveren
Asten: Donder­dag tussen 10.00 en 16.00 uur via tele­foon 0493-691315.
Heus­den: Opgeven bij Wim van Bussel op don­der­dag en vrij­dag tussen 18.00 en 19.00 uur via 06 57114410
Ommel: Voor­af­gaande aan het weekend kunt op don­der­dag­mid­dag en vrij­dag­mid­dag tussen 14.00 en 16.00 uur een plaats reserveren via kosteres: Christa Haazen: 06-57278346.
Lierop: Men dient zich van tevoren op te geven en wordt ver­zocht een mondkapje te gebruiken. (Opgeven: woens­dag en vrij­dag­mor­gen tussen 10 en 12 uur op de pastorie of tele­fo­nisch 0492 331215)
Someren-Dorp: Patricia Kloppers via 06 49 760202 op vrij­dag­mor­gen tussen 9 en 11 uur of vrij­dag­avond tussen 19 en 20 uur.
Someren-Eind: Via Nelly van Houts. Per mail, voordeur of tele­foon: 0493-493100
Sluis XIII: Aanmel­den aan de deur. Vol is vol.

U kunt slechts één week reserveren. Als die vie­ring vol zit, dan wordt u gevraagd of u op de lijst van de daarop­volgende week geplaatst wilt wor­den.

Kom op tijd, zodat er geen opstop­pingen ontstaan aan de kerkdeur.

Hygiëne-maat­regelen

Er zijn speciale hygiëne-maat­regelen, zoals bij binnen­komst het ontsmetten van de han­den met desinfec­te­rende zeep. Na de vie­ring wor­den de kerk­banken, de klinken, leu­ningen etc. gereinigd.

An­der­halve meter

Tussen de zit­plaatsen is er an­der­halve meter ruimte. In iedere kerk wordt er een looprich­ting aange­ge­ven. Bij binnen­komst in de kerk wordt aange­ge­ven waar u kunt gaan zitten.

Mondkapje in de kerk

Wij vragen u dringend om in de kerk een mondkapje te dragen. Alle kleine beetjes helpen om het corona-virus terug te dringen.

Niet naar de kerk?

Mis­schien was u graag naar de kerk geko­men, maar alle reserve­ringen waren al weg. Of mis­schien vindt u het te ris­kant om in deze tijd naar de kerk te komen, maar u hebt wel de behoefte aan be­zin­ning en gebed.

Via in­ter­net en tele­vi­sie zijn er moge­lijk­he­den. Via NPO2 kunt u op TV op zon­dag vanaf 10.00 uur de eucha­ris­tie­vie­ring volgen.

Vie­rin­gen rond Aller­zie­len

De dood slaat vaak genadeloos hard toe in het leven van mensen. Ook in het afgelopen jaar hebben we dat als pa­ro­chie­ge­meen­schap weer moeten ervaren in die vele contacten die wij had­den rond het sterven van mensen. We namen afscheid in de kerk, op de begraaf­plaats, in het crematorium. Vaak ongewild in besloten kring. Het verdriet zit nog hoog, de pijn van het gemis is ieder dag voel­baar. Zo herken­baar, dat voorwerp, die foto, dat moment, die geur, dat verhaal, die muziek, welke je zo dichtbij brengt bij je lieve man of je lieve vrouw, bij jouw moe­der of je vader, bij je opa of oma, bij jouw vriend of vriendin, bij jouw broer of jouw zus, bij die speciale tante of die lieve oom, bij die ene mens die jou zo dier­baar was en is. Aller­zie­len is jaar­lijks ook zo’n moment dat je weer dichtbij brengt bij hem of haar die je zo lief is. Maar voor dit jaar moeten we helaas Aller­zie­len aanpassen vanwege het corona-virus. Iedere locatie in onze pa­ro­chie doet dat op haar eigen manier.

Collecte

Bij het uit­gaan van de kerk wordt de collecte gehou­den. Bij de uitgangen van de kerk staan collectemandjes of collectebussen.

U kunt ook een bijdrage overmaken naar het bankreke­ning­num­mer van de pa­ro­chie:

  • NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. Fran­cis­cus­paro­chie Asten

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose