link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Reservering nodig voor alle kerklocaties

gepubliceerd: dinsdag, 20 oktober 2020

Nu er overal weer een grote toename is van het aantal besmet­tingen willen ook de kerken hun bijdrage leveren aan het terug­drin­gen hier­van. De bis­schop­pen van Neder­land vin­den het ‘principieel onjuist’ om de Eucha­ris­tie­vie­ringen geen doorgang te laten vin­den en bie­den de moge­lijk­heid om met maximaal 30 mensen de ver­schil­lende vie­rin­gen te kunnen bezoeken.

Reserveren

Alleen na reserve­ring vooraf kunt u een kerk­dienst bezoeken. Reserveren is moge­lijk:

plaats manier van reserveren
Asten: Donder­dag tussen 10.00 en 16.00 uur via tele­foon 0493 - 69 13 15
Heus­den: Opgeven bij Wim van Bussel op don­der­dag en vrij­dag tussen 18.00 en 19.00 uur via 06 - 57 11 44 10
Ommel: Voor­af­gaande aan het weekend kunt op don­der­dag­mid­dag en vrij­dag­mid­dag tussen 14.00 en 16.00 uur een plaats reserveren via het algemene nummer: 06 - 822 55 733
Lierop: Men dient zich van tevoren op te geven en wordt ver­zocht een mondkapje te gebruiken. (Opgeven: woens­dag en vrij­dag­mor­gen tussen 10 en 12 uur op de pastorie of tele­fo­nisch 0492 - 33 12 15)
Someren-Dorp: Patricia Kloppers via 06 - 4976 0202 op vrij­dag­mor­gen tussen 9 en 11 uur of vrij­dag­avond tussen 19 en 20 uur.
Someren-Eind: Via Nelly van Houts. Per mail, voordeur of tele­foon: 0493 - 49 3100
Sluis XIII: Aanmel­den aan de deur. Vol is vol.

U kunt slechts één week reserveren. Als die vie­ring vol zit, dan wordt u gevraagd of u op de lijst van de daarop­volgende week geplaatst wilt wor­den.

Kom op tijd, zodat er geen opstop­pingen ontstaan aan de kerkdeur.

Hygiëne-maat­regelen

Er zijn speciale hygiëne-maat­regelen, zoals bij binnen­komst het ontsmetten van de han­den met desinfec­te­rende zeep. Na de vie­ring wor­den de kerk­banken, de klinken, leu­ningen etc. gereinigd.

An­der­halve meter

Tussen de zit­plaatsen is er an­der­halve meter ruimte. In iedere kerk wordt er een looprich­ting aange­ge­ven. Bij binnen­komst in de kerk wordt aange­ge­ven waar u kunt gaan zitten.

Mondkapje in de kerk

Wij vragen u dringend om in de kerk een mondkapje te dragen. Alle kleine beetjes helpen om het corona-virus terug te dringen.

Niet naar de kerk?

Mis­schien was u graag naar de kerk geko­men, maar alle reserve­ringen waren al weg. Of mis­schien vindt u het te ris­kant om in deze tijd naar de kerk te komen, maar u hebt wel de behoefte aan be­zin­ning en gebed.

Via in­ter­net en tele­vi­sie zijn er moge­lijk­he­den. Via NPO2 kunt u op TV op zon­dag vanaf 10.00 uur de eucha­ris­tie­vie­ring volgen.

Collecte

Bij het uit­gaan van de kerk wordt de collecte gehou­den. Bij de uitgangen van de kerk staan collecte­mand­jes of collectebussen.

U kunt ook een bijdrage overmaken naar het bankreke­ning­num­mer van de pa­ro­chie:

  • NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. Fran­cis­cus­paro­chie Asten

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose