link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inwijding kapel Someren-Eind uitgesteld

gepubliceerd: maandag, 19 oktober 2020

Zater­dag 24 ok­to­ber zou onze nieuwe Maria­ka­pel wor­den ingewijd door bis­schop Mgr. Gerard de Korte. Echter de recente Corona maat­regelen beperken ons zodanig in de toela­tingen van geïn­te­res­seer­den en gelo­vi­gen en ons streven Corona besmet­ting te voor­ko­men, dat wij in overleg met pastoor Scheepers en bis­schop de Korte hebben moeten besluiten de inwij­ding uit te stellen tot een moment waarop die beper­king niet meer geldt. We mogen hopen dat die gelegen­heid zich in het ko­men­de voor­jaar aan dient.

Ondanks deze maat­regel is de kapel dage­lijks geopend voor een gebed of een kaarsje bij Maria van ’s morgens 9.00 uur tot zonson­dergang.

Loca­tieraad Someren-Eind


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose