link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Extra campagne Actie Kerkbalans

gepubliceerd: woensdag, 14 oktober 2020

Beste mensen,

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerk­gan­gers de be­lang­rijk­ste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pas­to­rale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best! Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormge­ge­ven wor­den dan voor­heen.

Nu pa­ro­chies niet kunnen samen­ko­men zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativi­teit en veer­kracht zien. Op allerlei manieren wordt digi­taal contact gezocht met pa­ro­chi­anen om er voor elkaar te zijn. De kerken doen daar­mee fan­tas­tisch werk dat veel mensen men­taal en soms ook finan­cieel op de been houdt.

Als kerk­ge­meen­schap zien we naar elkaar om en in de toe­komst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richt­lij­nen. Het is met alle beper­kingen van deze tijd
bij­zon­der om te merken dat we dit samen kunnen!

Namens de Fran­cis­cus­paro­chie zou ik u dan ook willen vragen om voor onze ge­meen­schap te bid­den, om te zien naar elkaar en ons te steunen door een gift. Zodat wij in de an­der­halve­me­tersamen­le­ving samen kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen: omzien naar elkaar.

Reke­ning­num­mers

Lierop: NL32 RABO 0128 8011 23
Someren-Dorp: NL72 RABO 0148 0059 18
Someren-Heide: NL46 RABO 0148 1008 64
Someren-Eind: NL14 RABO 0148 0094 84
Asten: NL44 RABO 0163 6400 09
Heus­den: NL62 RABO 0103 6041 54
Ommel: NL23 RABO 0103 6064 08

Wilt u een extra gift over­we­gen?

Daar­mee helpt u onze pa­ro­chie­ge­meen­schap om ook in deze moei­lijke tij­den te blijven omzien naar elkaar. Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee?
Stort dan uw bijdrage op de bankreke­ning van uw kern o.v.v. extra gift corona.

Alvast heel harte­lijk dank!

Met vrien­de­lijke groet,

Namens Pa­ro­chie­bestuur H. Fran­cis­cus,
Pastoor Pieter Scheepers

PS: Helpt u mee in deze moei­lijke periode?


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose