link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geen weekendvieringen

gepubliceerd: maandag, 12 oktober 2020

Omwille van de nu heersende tweede corona-golf en de dringende oproep vanuit de over­heid hebben de Neder­landse bis­schop­pen alle pa­ro­chies gevraagd om zo snel als moge­lijk in de ko­men­de li­tur­gie­vie­ringen terug te schalen naar maximaal 30 aanwe­zigen (exclusief be­die­naren en mede­wer­kers).

Dit gegeven en eigen over­we­gingen hebben pastores en bestuur voor heel de Fran­cis­cus­paro­chie het volgende doen besluiten: Vanaf het weekend van 17 en 18 ok­to­ber komen alle weekend­vie­ringen in de hele pa­ro­chie te ver­val­len tot nader orde.

De gebruike­lijke door­de­weekse vie­rin­gen in Ommel om 08.30 uur gaan wel door mits de kerk­gan­gers zich strikt hou­den aan de bekende corona­maat­re­ge­len.

De Aller­zie­len-vie­rin­gen komen dit jaar helaas ook te ver­val­len.

Pastores en bestuur zijn zich bewust dat dit uit­val­len van vie­rin­gen voor de pa­ro­chi­anen niet pret­tig is. Toch willen wij u vragen het geduld en ver­trouwen niet te verliezen.  

Zoals u inmiddels weet kunt u iedere zon­dag op TV om 10 op NPO 2 een live­kerk­dienst van de KRO-RKK volgen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose