link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Online Middag van Bemoediging

Dinsdag 13 oktober - 14.00 uur - SIRIS

gepubliceerd: dinsdag, 1 september 2020

Reeds 33 jaar is er in de bede­vaart­kerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel op de tweede dins­dag in ok­to­ber een speciale vie­ring voor allen die op zoek zijn naar bemoe­diging in hun leven: de ‘Middag van bemoe­diging’ (voor­heen Regionale Zieken­mid­dag in sep­tem­ber).

Echter, dit jaar zal in ver­band met het corona­vi­rus de 34e vie­ring op dins­dag 13 ok­to­ber anders dan anders zijn name­lijk alleen digi­taal.

Het thema van deze digitale vie­ring zal zijn: Maria, help ons om te gaan met beper­kingen.

Deze vie­ring wordt uitgezon­den op TV-Siris en www.siris.nl op dins­dag 13 ok­to­ber 2020 om 14.00 uur. Ook daarna is deze vie­ring nog te bekijken via dit web­a­dres.

Wij hopen u op deze manier een goed alterna­tief te bie­den voor deze steeds zeer goed bezochte jaar­lijkse vie­ring.Ook het speciale Maria-prentje wordt dit jaar weer samen­ge­steld. Dit prentje ligt vanaf 13 ok­to­ber achter in de kerk in Ommel en voor belang­stel­len­den wordt het op aan­vraag bij p.vanhorssen@outlook.com toe­ge­stuurd.

Tenslotte: wij hopen van ganser harte dat we volgend jaar, op de tweede dins­dag in ok­to­ber, weer een tra­di­tio­nele 35e ‘Middag van bemoe­diging’ voor u allen mogen or­ga­ni­se­ren.

Details

datum: dins­dag 13 ok­to­ber 2020
tijd: 14.00 uur
uitzen­ding: SIRIS TV
info: Pieternel van Horssen
06 - 22 94 58 29
p.vanhorssen@outlook.com

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose