link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aanmelden niet meer noodzakelijk

gepubliceerd: zondag, 19 juli 2020
Aanmelden niet meer noodzakelijk

Inmiddels zijn de kerken twee weeken­den open geweest. De vie­rin­gen waren niet druk bezocht, maar het was wel fijn om weer mensen in de kerk te ont­van­gen. Voor een aantal mensen is aanmel­den voor de vie­rin­gen geen probleem. Zij weten de weg naar het Pa­ro­chie­cen­trum te vin­den. Som­mi­ge zijn heel beslist: zolang ik me moet aanmel­den kom ik niet. Anderen zijn nog huiverig om naar de kerk te komen.

Het hui­dige protocol van de bis­schop­pen (opge­steld in overleg met de over­heid) geeft wat meer ruimte. Wanneer er min­der dan 100 mensen naar een vie­ring komen is het niet nodig om aan te mel­den. Wel moet bij de ingang bijge­hou­den wor­den hoeveel mensen er zijn. Als er meer dan 100 mensen komen is het wel nodig om een naam­lijst bij te hou­den en te werken met aanmel­ding vooraf.

Op dit moment halen we in geen van onze kerken het aantal van hon­derd. We zitten er nog ver onder. Dat is de reden dat in Heus­den, Lierop, Someren-Eind aanmel­den niet nodig is.

Voor Ommel, Asten en Someren-Dorp blijven we voorlopig wel werken met aanmel­ding. Maar… het is niet verplicht. We adviseren u wel, u aan te mel­den. Dan rekenen wij op u en is er een zit­plaats be­schik­baar. Komt u zon­der u aan te mel­den, dan bent u van harte welkom. Maar als het aantal van 100 bezoekers bereikt is kunnen we niemand meer toelaten. Dat is dus een (op dit moment klein) risico.

Maar nogmaals: aanmel­den wordt in Asten, Someren en Ommel geadviseerd.

Aanmel­den kan steeds in de week vóór de vie­ring van maan­dag t/m don­der­dag via de bekende adressen.

plaats hoe te reserveren tele­foonnr
Asten don­der­dag 10-16 uur en 19-20 uur 0493 - 691 315
Ommel via Christa Haazen op don­der­dag en vrij­dag 14-16 uur 06 - 5727 8346
Someren-Dorp Patricia Kloppers, Vrij­dag 9-11 uur en 19-20 uur 0493 - 844 762
Someren-Eind Via Nelly van Houts; Per mail, voordeur of tele­foon 0493 - 493 100

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose