link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zeilkamp Noventus

maandag 17 t/m donderdag 20 augustus

gepubliceerd: maandag, 13 juli 2020

Net zoals ieder jaar wordt een zeil­kamp geor­ga­ni­seerd door de pa­ro­chie van Wijchen en Bisdom Den Bosch. Dit jaar is er een alternatieve opzet van­wege de corona­maat­re­ge­len.

Het zeil­kamp Noventus, iets voor jou!

Het leek er even op dat ons zeil­kamp dit jaar niet door kon gaan van­wege alle maat­regelen rondom het Corona­vi­rus. Daar­naast had het bestuur van het Holtuseiland besloten het eiland voor deze zomer te sluiten, wat heel be­grij­pe­lijk is. Net toen de moed ons in de schoenen aan het zakken was, kwam er goed nieuws! Sinds 1 juli hoeven tieners geen an­der­halve meter afstand meer van elkaar te hou­den en dat maakt het bedenken van een alterna­tief zeil­kamp een stuk ge­mak­ke­lijker!

Er komt dus een mini-zeil­kamp Noventus! We gaan met een groep en­thou­siaste lei­ding en hope­lijk met een heel aantal tieners 2 dagen zeilen op de Loosdrechtse Plassen (met een een­vou­dige kampeerover­nach­ting) en 2 dagen andere gezellige, sportieve en in­spi­re­rende ac­ti­vi­teiten onder­ne­men vanuit Mariënkroon (in Nieuwkuijk). Dit mini-zeil­kamp vindt plaats van 17 t/m 20 au­gus­tus 2020 en kost € 150

Onze vraag aan u is: heeft u in uw pa­ro­chie tieners die het leuk zou­den vin­den om mee te gaan? Het is een verkorte zeilweek, dus een ideale moge­lijk­heid om kennis te maken met de zeilsport, met de lei­ding en de andere tieners. Er is geen maximaal aantal deel­ne­mers, dus vrien­den, vrien­din­nen, broers en zussen (tussen de 12-17 jaar) zijn welkom om mee te gaan! Aanmel­den kan via de web­si­te.

Info en aanmel­den

data: maan­dag 17 t/m don­der­dag 20 au­gus­tus 2020
locatie: Loosdrechtse Plassen en Mariënkroon
voor wie: tieners van 12 t/m 17 jaar
kosten: € 150 per persoon
web­si­te: www.zeil­kampnoventus.nl

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose