link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dopen mag weer!

In Asten en Heusden

gepubliceerd: vrijdag, 10 juli 2020
Op sociale media verschenen diverse memes over het doopritueel tijdens de coronacrisis. Gelukkig hoeft er in onze parochie geen waterpistool aan te pas te komen!
Op sociale media verschenen diverse memes over het doopritueel tijdens de coronacrisis. Gelukkig hoeft er in onze parochie geen waterpistool aan te pas te komen!

Gelukkig mag er weer gedoopt wor­den, mits de an­der­halve meter­maat­re­gel in acht wordt geno­men! Daarom is voor Asten en Heus­den een maximum van 25 mensen gewenst. Ook dienen de doop­vie­ringen kort en krach­tig te zijn.

Gelieve aan te mel­den via het pa­ro­chie­secre­ta­riaat van maan­dag t/m don­der­dag van 10-12 uur of via de mail:

De Gilde­ka­pel van Someren-Eind is te klein om de an­der­halve meter­maat­re­gel te waar­bor­gen, dus daar wordt voorlopig nog niet gedoopt. Dit kan wel in de Lambertus­kerk van Someren-Dorp.

Dopen in Asten

Dopen in Heus­den

23 au­gus­tus 2020
6 sep­tem­ber 2020 13 sep­tem­ber 2020
27 sep­tem­ber 2020 20 sep­tem­ber 2020
4 ok­to­ber 2020
18 ok­to­ber 2020
1 no­vem­ber 2020
6 de­cem­ber 2020





Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose