link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwsbrief Jong Bisdom Den Bosch

Afsluiting en nieuw jaarprogramma

gepubliceerd: vrijdag, 3 juli 2020

Aan het einde van het seizoen ont­vingen we een nieuwe nieuws­brief van Jong Bisdom Den Bosch. Daarin een uit­no­di­ging voor de fees­te­lij­ke afslui­ting op 12 juli in Cuijk en een vooruit­blik naar het nieuwe seizoen.

Nieuws­brief

De zomer staat voor de deur! Wordt dit een periode van rust voor jou? Uitrusten na een drukke periode? Of juist een verlen­ging van een rusti­gere periode? Dit is de laatste nieuws­brief voor de zomer­va­kan­tie. Na de vakantie­pe­rio­de zijn we weer terug met een nieuw jaar­pro­gramma, een aantal te­rug­ke­rende ac­ti­vi­teiten, maar ook gloednieuwe ac­ti­vi­teiten! Kijk jij alvast mee vooruit? En vooral, zien we jou na de zomer weer? Wij kijken er naar uit!

Jong Bisdom Den Bosch: (Online) Vieren & Ont­moe­ten

Li­tur­gie vieren in kerken is weer moge­lijk.
Op zon­dag 12 juli ben jij van harte welkom in de pa­ro­chie van Sint Martinus in Cuijk, waar Mgr. Theo Lamers zal voor­gaan in de Eucha­ris­tie­vie­ring met Jong Bisdom Den Bosch. Mis­schien lukt het jou – om wat voor reden dan ook – nog niet de publieke vie­ring met ons mee te vieren. No worries, je mag óók online aan­slui­ten!

Zeil­kampen Noventus

Het zeil­kamp (Noventus) voor tieners – jongens én meisjes – gaat door, alhoewel in mini-vorm! Tijdens deze mini-zeil­kampen van 17-20 au­gus­tus zullen we twee dagen zeilen, en nog twee dagen vullen met andere leuke, sportieve en in­spi­re­rende ac­ti­vi­teiten. Ga jij dit als tiener ook meemaken?

Blog JBDB

Het team van Jong Bisdom Den Bosch is be­gon­nen met het schrijven van blogs. Juist in deze tijd van afstand, willen we jou nabij blijven met woor­den…

“We gaan lang­zaam terug naar oude schema’s met nieuwe tij­den en oude struc­tu­ren met nieuwe regels”.

“Wat een broe­der­liefde bloeide er gestaag op!” Houden wij dit vast …,

Youth Pelgrimage Neder­land (YPNED)

Youth Pelgrimage Neder­land is een gloednieuwe ac­ti­vi­teit, door én voor jon­ge­ren in Neder­land, waarbij geloof en ont­moe­ting centraal staan. Op zater­dag 31 ok­to­ber 2020 zal de eerste editie van YPNED in Den Bosch zijn. Zet de datum in je agenda en houd social media in de gaten om te zien wat deze dag jou te bie­den heeft!

Jon­ge­renreis Oeganda

Jong Bisdom Den Bosch or­ga­ni­seert een jon­ge­renreis (18+) naar Oeganda in de zomer van 2021! “Want in de ont­moe­ting met Oeganda ontmoet je God als je er voor open durft te staan. Hij zit in de geur van verbrand houtskool, in de bass van de grote drum, in de wind die langs je gezicht waait, in de ont­moe­ting met de oude man die bij een hut zit of het jonge kind dat water uit de pomp haalt, Hij spreekt en wijst de weg. Hij ver­telt een verhaal dat je diep in je wezen raakt en veran­derd. Durf te voelen en durf te luis­te­ren!”

Durf jij mee te gaan? Stay tuned, na de zomer volgt meer in­for­ma­tie!

Voor in jouw agenda…

Jong Bisdom Den Bosch heeft voor het nieuwe werk­jaar (2020-2021) een jaar­pro­gramma gelan­ceerd. Op de poster (aanklikken voor een uitvergro­ting) staan alvast wat data voor in je nieuwe agenda!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose