link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Brief aan communicanten en vormelingen

gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020

Van­wege de corona­maat­re­ge­len kon­den dit voor­jaar de geplande Communie- en Vormsel­vie­ringen helaas niet door­gaan. Speciaal voor de com­mu­ni­can­ten en de vor­me­lin­gen, plus na­tuur­lijk hun ouders, hebben ze van de pa­ro­chie deze brief ont­van­gen.

Beste jongens en meisjes, beste ouders,

Wat leven we toch in een spannende tijd. Het corona­vi­rus zorgde ervoor dat jullie niet meer naar school mochten en dat wij ook geen Eerste Communie en Vormsel mochten vieren. Gelukkig mogen jullie af en toe weer naar school en mogen de mensen wat meer dingen weer samen doen.

Ook in de kerk mochten de mensen niet meer bij elkaar komen. Vanaf 1 juni mogen er maar der­tig mensen naar de kerk komen en vanaf 1 juli hon­derd mensen. Maar... het naar de kerk gaan wordt niet zo leuk. We mogen niet samen zingen; we moeten an­der­halve meter van elkaar af zitten en als je de H. Hostie wilt halen, dan moet dat met handgel en mondkapjes. Zo willen we toch geen Communie of Vormsel vieren?

Daarom hebben de pastores en het kerk­bestuur besloten dat we dit jaar geen Eerste Communie of Vormsel gaan vieren. Dat schuiven we door naar het voor­jaar van 2021. In het najaar komt de werk­groep bij elkaar en dan zullen we een pro­gram­ma gaan opstellen en de nieuwe data bekend maken! Hope­lijk zijn jullie er dan weer bij!!!

Veel groeten en blijf gezond!!

Namens alle pastores van de Fran­cis­cus­paro­chie,

pas­to­raal-werker Jack Swaanen


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose