link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Franciscusparochie gaat weer vieren!

Vanaf 4 en 5 juli

gepubliceerd: donderdag, 28 mei 2020

Nadat de bis­schop­pen op 20 mei hun besluiten en protocollen bekend hebben gemaakt hebben bestuur en team zich gebogen over de toepas­sing ervan in de kerken van onze pa­ro­chie.

Daarbij is besloten om in onze kerken niet al in juni met 30 mensen te gaan vieren maar in juli weer samen te komen in vie­rin­gen met maximaal 100 mensen, of zoveel mensen als er maximaal in de kerk kunnen op een afstand van an­der­halve meter.

De protocollen van de bis­schop­pen maken dat er nogal wat werk verricht moet wor­den in onze kerken om het moge­lijk te maken er bij elkaar te komen.

Om van een plaats in een vie­ring verzekerd te zijn, zult u zich moeten gaan opgeven. Daarover hoort u bin­nen­kort meer.

Stap voor stap zullen we, naar we hopen, weer kunnen gaan vieren op de manier die u ver­trouwd is. Het begin is gemaakt, op zater­dag 4 juli of zon­dag 5 juli kunnen we – tenzij er voor die tijd opnieuw een uitbraak is – weer samen komen.

Team en bestuur Fran­cis­cus­paro­chie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose