link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Voorlopig geen dopen

gepubliceerd: donderdag, 28 mei 2020

Het Dopen in deze corona­tijd blijft een moei­lijke situatie. De pastor die de baby doopt met een waterpistool... De pastor gekleed in een be­scher­mend pak wat meer lijkt op een medisch spe­cia­list... Geen groot­ou­ders erbij omdat zij tot de risico­groep behoren... Alles op 1½ meter afstand...

We hebben daarom besloten dat er niet gedoopt wordt tot sep­tem­ber. Daarna zullen we – de omstan­dig­he­den bekijkend – opnieuw over­gaan tot het vaststellen van doop­zon­dagen.

We hopen jullie dan zeker in goede ge­zond­heid en in een welkome sfeer te mogen begroeten!
Tot die tijd: blijf gezond en een mooie zomer!!

Pastores Fran­cis­cus­paro­chie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose