link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zonovergoten feest voor jubilaris Jan Zwirs

gepubliceerd: dinsdag, 12 juli 2016
foto: Jan van Lieshout
Zonovergoten feest voor jubilaris Jan Zwirs

Zelfs de weergo­den had­den dit weekend een prach­tig cadeau voor pastor Jan Zwirs! Het feest begon op zon­dag 10 juli met het ophalen van de pastoor door de beide gildes. Hij – en zijn gevolg - werd begeleid naar de stamp­volle kerk die zat te wachten op de feesteling.

A Capella startte toepas­se­lijk met het lied ‘Vrede’. Zij zou­den samen met het Kerk­koor af­wis­se­lend deze dienst op een waar­dige manier be­ge­lei­den. Gerrit Sanders ver­wel­kom­de ie­der­een namens de loca­tieraad (eer­der kerk­bestuur). Het werd een plech­tige Mis met ‘Drie Hirre’. Op het pries­ter­koor werd Jan onder­steund door 4 acolieten (Gerard Claassen, Huub Hofland, Bart van de Wiel en Harrie Kuypers) en Pieter Scheepers (pastoor van de nieuwe Fran­cis­cus­paro­chie) en Piet Schellens (collega van Jan in Vlier­den).

Piet ver­telde o.a. dat Jan 50 jaar gele­den ‘gevormd’ is in het ge­dach­te­goed van Mgr. Bekkers die barm­har­tig­heid, gast­vrij­heid en dienst­baar­heid hoog in het vaandel had staan. In de tijd dat Jan in Borneo zat bleef hij deze gedachte trouw. Hij had daar in het oerwoud geen ‘last’ van het nieuwe Concilie dat met bepaalde regels kwam die niet echt strookten met Jan’s filo­so­fie. Ook toen hij terug kwam uit Borneo en in Lierop geland was heeft hij altijd zijn eigen ge­dach­te­goed aange­hou­den. Na de komst van de nieuwe paus, nieuwe bis­schop én Pieter Scheepers waait volgens Jan weer de goede wind in de kerk en kan jij nog lang vooruit zon­der zich druk te hoeven maken over de zo­ge­naamde ‘regels’. ‘Het gaat nu wel goed­ko­men met onze toe­koms­tige pa­ro­chie’.

Tijdens de vie­ring kwamen ook de in­di­vi­duele leden van de loca­tieraad aan het woord over wat ze zoal met Jan mee­ge­maakt hebben. ‘Hij is een voor­zit­ter en lei­der zon­der ooit voor te zitten of te lei­den’; ‘Hij is een in­spi­ra­tie­bron voor ie­der­een in een open en gastvrije kerk’; Onderweg op de fiets vanaf Helmond met Ton van Schalen bleek de barm­har­tig­heid volgens Ton toen Jan op ‘zijn’ manier vroeg: ‘Ton, treedt binnen in mijn res­tau­ra­tie­com­mis­sie en het bestuur’. ‘Een voor­beeld voor ons allen’ volgens Ton, ‘Amen’.

De collecte was volgens Jan deze keer voor het on­der­houd van de kerk want er was nogal wat hagelschade en hij wil in de winter liever niet in de tocht staan. Tijdens de consecratie ver­vingen enkele gilde­broe­ders en bazuinblazers op een indrukkende wijze de tra­di­tio­nele bel.

Op het einde van de dienst stond pastoor Pieter Scheepers nog even stil bij een ‘gou­den vent’ waar­mee hij zijn verhaal van loftui­tingen begon. Op het kerk­plein kreeg de pastoor een vendelhulde en werd de eed van trouw voor het ker­ke­lijk gezag hernieuwd waarna ie­der­een zich begaf naar de pastorietuin waar de receptie plaatsvond.

Kerk­koor en fanfare brachten een serenade alvorens Jan aan een marathon­re­cep­tie van ruim drie uur begon. Een ongekend aantal mensen kwamen hem fe­li­ci­te­ren. De wachtrij loste pas na 4 uur op waarna Jan even rust kreeg om wat rond te lopen. Tijdens de receptie was het goed toeven in de tuin onder de accordeon­klan­ken van de Trek­zakken.

Tegen 6 uur kwam er ein­de­lijk rust en kon Jan met zijn familie en kennissen nog napraten over dit gewel­dige weekend.

Foto­se­ries

Na­tuur­lijk was lokale omroep SIRIS weer van de partij en foto­graaf Jan van Lieshout maakte onder andere on­der­staan­de prach­tige foto’s. Op de web­si­te van SIRIS staan er nog veel meer!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose