link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zegening processiekaarsen in Ommel

gepubliceerd: woensdag, 13 mei 2020
foto: SIRIS
Zegening processiekaarsen in Ommel

Van­wege de corona­cri­sis loopt in deze dagen alles anders dan dat we gewend zijn. Zo ook de mei­maand. Ge­woon­lijk komen in de mei­maand ver­schil­lende bede­vaart­groepen op pelgrimage naar Ommel en zij brengen daarbij hun eigen pro­ces­siekaars mee welke door kape­laan van Overbeek wordt gezegend.

Door het jaar heen wordt dan -op verzoek- deze pro­ces­siekaars ontstoken bij Onze Lieve Vrouw van Ommel, de Troos­te­res in elke Nood. Door het onts­te­ken van deze kaars wordt de voor­spraak van Maria gevraagd bij een operatie of ziekte, bij een over­lij­den, bij een examen, maar ook uit dank­baar­heid bij verho­ring van een gebed of gene­zing.

Omdat er geen publieke vie­rin­gen in de mei­maand kunnen plaats­vin­den, wer­den vrij­dag 8 mei in een korte plech­tig­heid de pro­ces­siekaarsen ge­za­men­lijk gezegend –in aanwe­zig­heid van enkele ver­te­gen­woor­digers- van:

  • Pa­ro­chie­ge­meen­schappen uit Heeze en Meijel
  • Katho­lie­ke Vrouwen­ver­eni­ging uit Someren-Eind
  • ZijAktief kring Brabant Zuid-Oost
  • Gilden Kring Peelland

Deze plech­tig­heid wordt uitgezon­den op de lokale omroep SIRIS op dins­dag 13 en woens­dag 14 mei om 18.00 uur, ná het dage­lijkse rozen­hoedje dat om 17.00 uur begint.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose