link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel

Samen maken we het verschil

gepubliceerd: dinsdag, 12 mei 2020
Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel

Voor het zevende jaar wor­den in Asten de collecten van 13 goede doelen ge­za­men­lijk uitge­voerd, door Stich­ting Goede Doelen Week Asten. Voor de inwoners van de ge­meen­te Asten betekent dit dat er ook in 2020 door deze fondsen niet apart ge­col­lec­teerd wordt.

Niet aan de deur maar online

Van­wege de maat­regelen rondom het Corona­vi­rus wordt dit jaar alleen digi­taal ge­col­lec­teerd. Dit kan via de nieuwe web­si­te: www.gdwasten.nl. Via het online donatie­for­mu­lier kunt u zelf bepalen welk bedrag u per fonds wilt doneren. Ook kan de donatie direct online wor­den voldaan. Wij zorgen er na afloop van de digitale collecte voor dat de bedragen terecht­ko­men bij de goede doelen.

Er zullen dit jaar dus ­geen en­ve­lop­pen verspreid wor­den of collectanten aan de deur komen.

Dins­dag 2 t/m vrij­dag 5 juni 2020

De offi­cië­le collectedatum voor dit jaar is 2 t/m 5 juni 2020. Na­tuur­lijk staat het u vrij om voor deze datum al uw digitale donatie te doen. Na 5 juni wordt er een balans op gemaakt van alle ont­van­gen donaties en de opbrengsten delen wij via onze web­si­te.

Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel

Deel­ne­mende fondsen

 • Alzheimer Neder­land
 • Prinses Beatrix Spier­fonds
 • Diabetes­fonds
 • Hart­stich­ting
 • HandicapNL
 • KWF Kanker­be­strij­ding
 • Long­fonds
 • Natio­naal MS fonds
 • Epilepsie­fonds
 • Neder­landse Brandwon­den­stich­ting
 • Campagne­team Huntington
 • Nier­stich­ting
 • ReumaNeder­land

Contact

Heeft u vragen over de speciale vorm van collec­te­ren van dit jaar, kunt u contact op nemen met onze voor­zit­ter, Wim Jacobs (06-12842076).


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose