link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Moederdag voor Maria

Zondag 10 mei - Vanwege corona gewoon thuis!

gepubliceerd: zaterdag, 9 mei 2020

Zondag 10 mei is het weer moe­der­dag. Alle moe­ders wor­den deze dag extra in het zonnetje gezet. Ook Maria, moe­der van Jezus en onze moe­der mag deze dag extra aan­dacht krijgen. Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren heeft een speciale actie om kin­de­ren maar ook vol­was­se­nen speciaal op moe­der­dag een Wees­ge­groetje te laten bid­den.

“Ie­der­een - jong en oud - kan thuis meedoen door op 10 mei een Wees­ge­groet, Tientje of Rozen­krans te bid­den met als énige intentie om Maria te bedanken voor haar niet aflatende voor­spraak en hulp. Dan wordt deze jaar­lijkse dag ook een Moeder­dag voor Maria. Hope­lijk geven we samen, evenals in voor­gaande jaren, weer een reuze­boeket!”

Kleurplaat en bidprentje

Speciaal voor de jongsten is er ook een leuke kleurplaat van een bos rozen die per Wees­ge­groetje kan wor­den ingekleurd en een bidprentje. Bovendien kan wor­den doorge­ge­ven vanuit welke plaatsen gebe­den wordt zodat op de web­si­te kan wor­den aan­ge­ven op een land­kaart in welke plaatsen al wordt mee­ge­beden!

Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren

Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren is een vrij­wil­li­gers­orga­ni­sa­tie die zich ervoor inzet om kin­de­ren te brengen tot gebed. Daarvoor ontwikkelt zij diverse ac­ti­vi­teiten (zoals kaarten maken voor zieke kin­de­ren, Com­mu­ni­can­ten bid­den voor Com­mu­ni­can­ten, Moeder­dag voor Maria, Kin­de­ren bid­den voor oorlogs­kin­de­ren). Ook biedt zij diverse kin­der­ma­te­rialen aan, zoals bij­voor­beeld bro­chu­res met uitleg van het Onze Vader en Wees­ge­groet of pakketten om Rozen­kransarm­bandjes te maken. Kijk eens op de web­si­te voor gratis kleurplaten, een online Rozen­krans of de nieuwe placemat voor Com­mu­ni­can­ten.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose