link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pater Toon Santegoeds S.C.J. overleden

11 januari 1929 - 30 april 2020

gepubliceerd: vrijdag, 8 mei 2020
foto: scj.nl
Pater Toon Santegoeds S.C.J.
Pater Toon Santegoeds S.C.J.

In Tete­ringen (Noord-Brabant) is op don­der­dag 30 april pater Toon Sante­goeds overle­den. Tussen 1985 en 2015 werkte hij in Limburg, onder meer als rector van zorg­cen­tra in Maastricht en Margraten. Pater Sante­goeds is 91 jaar gewor­den.

Antonius Gerardus (Toon) Sante­goeds s.c.j. werd op 11 januari 1929 in Asten geboren. Op 8 sep­tem­ber 1952 trad hij in bij de con­gre­ga­tie van Pries­ters van het Heilig Hart van Jezus in zijn geboortege­plaats. Op 21 juli 1957 werd hij in Nijmegen tot pries­ter gewijd, waarna hij docent filo­so­fie werd aan groot­semi­narie Lies­bosch van zijn con­gre­ga­tie. Twee jaar later – in 1959 – werd hij uitgezon­den naar Canada, waar hij les gaf op diverse scholen en aan de pries­ter­oplei­ding.

Mede wegens ge­zond­heidsre­denen moest pater Sante­goeds in 1985 te­rug­ke­ren naar Neder­land, waar hij tien jaar als pastor in de pa­ro­chie van Made heeft gewerkt. In 1995 ves­tigde hij zich in het klooster van zijn con­gre­ga­tie in Cadier en Keer.

Met ingang van 1 de­cem­ber 2002 werd pater Sante­goeds benoemd tot rector van Zorg­cen­trum De Molenhof in Maastricht en van Zorg­cen­trum Appel­gaard in Margraten. Per 1 januari 2005 kreeg hij eer­vol ont­slag als rector van laatstgenoemd zorg­cen­trum en per 1 juli 2015 kreeg hij eer­vol ont­slag als rector van eerstgenoemd zorg­cen­trum. In 2016 ves­tigde hij zich in het klooster van zijn con­gre­ga­tie in zijn geboorte­plaats Asten.

Van­wege de corona­maat­re­ge­len heeft de uit­vaart op 4 mei in Breda besloten kring plaats­ge­von­den. Een her­den­kings­dienst wordt op een later tijdstip gehou­den.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose