link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijzondere meimaand in Ommel

gepubliceerd: maandag, 27 april 2020
foto: Wim Koopman
Bijzondere meimaand in Ommel

Beste mensen,

Van­wege het feit dat de corona­cri­sis onze maat­schap­pij sterk heeft ontwricht, zijn er vele maat­regelen geno­men om ons allen te be­scher­men tegen het virus. Eén van deze maat­regelen, - waar­schijn­lijk reeds bij u bekend - is dat er tot en met 1 juni 2020 geen publieke plech­tig­he­den mogen plaats­vin­den in onze kerken.

Voor de bede­vaart van Ommel betekent dit, dat alle publieke vie­rin­gen in de mei­maand komen te ver­val­len. Graag had ik u per­soon­lijk welkom geheten in het genadeoord van Maria, de Troos­te­res in elke Nood, maar dat is helaas niet moge­lijk. Ener­zijds is dat voor ons allen jammer, maar ander­zijds moet nu onze ge­zond­heid voorop blijven staan en daarom willen wij ook geen risico's nemen.

Gelukkig is de kerk van Ommel iedere dag geopend en bent u in de gelegen­heid om bij Maria te komen bid­den en een kaarsje op te steken. Juist in deze tijd kunnen wij de steun en de troost van Maria goed gebruiken!

Wanneer u graag een per­soon­lijk gesprek wilt hebben met kape­laan Harold van Overbeek kunt hem bellen of een email sturen:

Ik wens u en al uw dier­ba­ren sterkte toe in deze onzekere tij­den, vooral hen die getroffen zijn door het virus. Onze Lieve Vrouw van Ommel leeft met u mee! Moge zij u allen geloof, hoop, kracht en troost schenken!

Met een vrien­de­lijke groet vanuit Ommel namens de mei­maand­werk­groep,

kape­laan Harold van Overbeek


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose