link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lintjesregen

gepubliceerd: vrijdag, 24 april 2020

Bij gelegen­heid van Konings­dag zijn veel mensen vereerd met een ko­nin­klij­ke onder­schei­ding.Ook binnen onze ge­meen­te Asten en Someren hebben veel mensen deze eer ont­van­gen.Waar­on­der ook vele pa­ro­chie­vrij­wil­li­gers!

Wij willen hen van harte fe­li­ci­te­ren met deze ko­nin­klij­ke hulde.Het is een let­ter­lijke opsteker als dank voor alle be­lan­ge­loze inzet voor de pa­ro­chie en onze ge­meen­schap! Dankzij deze mensen leeft een dorps- en geloofs­ge­meen­schap en daar zijn wij hen zéér erkente­lijk voor!!!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose