link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Klokken van hoop

Woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur

gepubliceerd: donderdag, 23 april 2020

Het Corona­vi­rus heeft een grote impact op het maat­schap­pe­lijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.

In het dage­lijks leven zijn we gewend veel ver­schil­lende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sport­club, de winkels en uit­gaans­ge­le­gen­he­den. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar een­dracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt wor­den om deze hoop te ver­kon­di­gen.

Als teken van hoop en troost; als sig­naal van respect voor alle mensen die werken in de hulp­ver­le­ning; en om mensen met elkaar te verbin­den, lui­den we de klokken van hoop!

Voorlopig de laatste keer zal zijn op woens­dag 29 april. Of de actie nog een ver­volg krijgt, is nog niet bekend.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose