link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe Alpha online start in de Peel

Woensdag 29 april - 20.00 uur - via pc of tablet

gepubliceerd: vrijdag, 17 april 2020

Ont­moe­ten, vragen en ont­dek­ken – dat doe je op Alpha. Alpha is een intro­duc­tie in het chris­te­lijk geloof die nu ook in de Peel online wordt aan­ge­bo­den. We­reld­wijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 lan­den een Alpha gevolgd.

Via in­ter­net

In deze corona­tijd bie­den we nu Alpha via in­ter­net aan. Woens­dag­avond 29 april gaat Alpha online van start in de Peel. In tien in­ter­ac­tie­ve en gezellige bij­een­komsten ont­dek­ken de deel­ne­mers wat het chris­te­lijk geloof inhoudt. Elke bij­een­komst staat een ander on­der­werp centraal. Gestart wordt met een online ont­moe­ting, daarna kijkt ieder voor zich een korte video over het on­der­werp en aan­slui­tend praten we daar samen online over ver­der.

De cursus is gratis en vrij­blij­vend en wordt gegeven van 20.00 tot 21.30 uur op woens­dag­avon­den. In Neder­land hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onder­zoeken in een laag­drem­pe­lige, leerzame en leuke set­ting. Er is ruimte voor al je vragen!

In­for­ma­tie

Kijk voor in­for­ma­tie en reacties van Alpha-deel­ne­mers op onze web­si­te of neem contact op per e-mail of tele­foon.

 

Alpha-cursus online


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose