link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Opbrengst Vastenactie

gepubliceerd: zondag, 15 mei 2016

Onge­twij­feld bent u benieuwd wat de vas­ten­ac­tie in totaal in onze pa­ro­chie heeft opgebracht. We mogen € 11.421,= overmaken aan de doelen voor dit jaar!

Dit jaar wor­den er weer twee projecten mee onder­steund. Te weten het stichten van een basis­school in Ogembo (Kenia). Al enkele jaren steunen wij de zusters in het oosten van dit Afrikaanse land. Er is al een onder­grondse watertank en een apo­theek gebouwd mede dankzij de vas­ten­ac­tie. Het tweede project betreft de renovatie van bad­ka­mers in het bejaar­denhuis ‘Sint Martin’ in Oreadea in Roemenië. Vorig jaar zijn er met een bijdrage van de vas­ten­ac­tie vier rol­stoel­vrien­de­lijke douches voor een bejaar­denhuis in Margitha (Roemenië) ge­rea­li­seerd. Wij hou­den u op de hoogte wat beide projecten nu dankzij deze giften kunnen rea­li­se­ren.

Op zo’n mooi bedrag kunnen we gerust trots zijn. Het is altijd nog beter te kunnen geven dan te moeten ont­van­gen! Het kerk­bestuur wil u allen heel harte­lijk dankzeggen voor uw in­span­ningen dit mooie re­sul­taat bij elkaar te brengen. En mochten er al ideeën zijn voor de doelen voor het volgend jaar dan horen wij die graag van u.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose