link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Goede Week mogelijkheden online

gepubliceerd: zaterdag, 4 april 2020
foto: Videoframe NPO 2
Goede Week mogelijkheden online

We staan op de drempel van de Goede Week, de be­lang­rijk­ste week van het ker­ke­lijk jaar. De bis­schop­pen hebben helaas moeten besluiten, dat we geen publieke vie­rin­gen in de Goede Week en Pasen mogen vieren van­wege het Corona­vi­rus.

Besloten vie­rin­gen

De pastores zullen in besloten­heid alle plech­tig­he­den vieren, met alleen de toegestane nood­za­ke­lijke assis­tenten, en daar voor u allen bid­den. Daarbij zullen ook palm­tak­ken wor­den gezegend en de paaskaarsen voor alle kerken gewijd.

Gees­te­lij­ke communie

Helaas mogen wij van de bis­schop­pen voor lan­gere tijd geen communie uitreiken. De gelo­vi­gen wordt aan­gera­den om een ‘gees­te­lij­ke communie’ te ont­van­gen, tij­dens het bid­dend meevieren met de vie­rin­gen op TV of in­ter­net. Het is een noodoplos­sing in een nood­si­tua­tie, wij begrijpen hoe­zeer het niet-ont­van­gen van de Heer u raakt. Houd het verlangen naar Hem, blijf bid­den, en laten we bedenken: ook deze crisis gaat voorbij en dan zullen we opnieuw mogen ervaren wat de rijkdom is van het samen-vieren.

TV vie­rin­gen bij de KRO op NPO2

De KRO ver­zorgt op alle dagen van de Goede Week de vie­rin­gen op NPO2.

Palm­zon­dag

Op Palm­zon­dag (5 april) tv-mis vanuit de Sint-Jozef­kerk in Land­graaf-Waubach, 10.00 uur.

Goede Vrij­dag

Op Goede Vrij­dag (10 april) bidt bis­schop Smeets van Roermond ’s mid­dags om 15.00 uur de kruis­weg in het Kruis­weg­park in Roermond aan de hand van teksten van columnist Stephan Sanders.

Paas­wake

Op Paas­za­ter­dag (11 april) om 23.15 uur de Paas­wake, vanuit de Munster­kerk in Roermond. Hulp­bis­schop de Jong is dan hoofd­cele­brant.

Pasen

Op Eerste Paas­dag (12 april) om 11.00 uur vanuit de Munster­kerk in Roermond. Hoofd­cele­brant is Mgr. Harry Smeets.

Gebedssug­ges­ties

Daar­naast heeft het bisdom Roermond bij alle dagen van de Goede Week en Pasen voor u gebedssug­ges­ties voor thuis.

Tenslotte

Wij hopen met deze aanspo­ringen, u ook in deze droevige crisis­si­tua­tie, ook te kunnen be­ge­lei­den om de Heer te ont­moe­ten via de media en gebed. Ondanks alles wensen wij u een week van be­zin­ning en ver­die­ping toe, uitlopend op een zalig Pasen!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose