link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

ThuisliturgieŽn Goede Week

gepubliceerd: woensdag, 1 april 2020

Op de Neder­landse web­si­te van de Jezuïeten zijn een aantal do­cu­menten ge­pu­bli­ceerd met li­tur­gie voor ‘thuis­vie­ringen’ voor Palm­zon­dag, Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag en Paas­zon­dag. Om alleen of met huis­ge­no­ten de Goede Week intens te beleven.

Dit jaar zijn er geen publieke vie­rin­gen in onze kerken van­wege het corona­vi­rus. Op de tele­vi­sie en via het in­ter­net wor­den vele diensten uitgezon­den. Maar mis­schien heb je niets met een vie­ring op een scherm. Dan kunnen deze volle­dig uit­ge­werkte thuis­vie­ringen goed van pas komen. 

Je kunt deze handlei­dingen gebruiken om alleen of met huis­ge­no­ten, in ver­bon­den­heid met de kerk­ge­meen­schap, de Goede Week intens te beleven. Deze gedetailleerde draai­boeken bie­den gebeds­tek­sten, lezingen uit de Bijbel en lie­de­ren. Als je op de titel van (de meeste) lie­de­ren klikt, word je naar YouTube geleid waar je het lied kunt be­luis­te­ren.

Downloads

Fabian Loudwin sj.

Deze teksten wer­den ge­schre­ven in het Duits door Fabian Loudwin sj. Met dank aan Peter van Dael sj voor de vertaling, Jos Moons sj voor de lied­keuze, Karin Benoist voor de redactie en Nikolaas Sintobin sj voor de coördinatie.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose