link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Goede Week in Lierop

gepubliceerd: dinsdag, 31 maart 2020

Het is een vreemde tijd, met veel onzeker­heid en span­ning. Maar hoe dan ook, we moeten er door­heen. En dat is nu precies wat Pasen betekent: er door heen gaan, zoals het Joodse volk door de dorre woes­tijn is gegaan op weg naar het beloofde land en zoals Jezus van Nazaret door lij­den en dood is gegaan naar glorie en ver­rij­ze­nis.

Dat er in de Goede Week licht mag schijnen in de duisternis, dat u moed en sterkte mag ont­van­gen.

Plech­tig­he­den

Van­wege de bij­zon­dere omstan­dig­he­den kunnen we dit jaar de plech­tig­he­den van de Goede Week niet vieren in onze kerk en Henricushof. Wat u wel kunt:

  • U kunt op Palm­zon­dag (5 april) palm­tak­jes afhalen in het kerkpor­taal
  • Op Witte Donder­dag en Goede Vrij­dag (9 en 10 april) kunt u tussen 10.00 en 18.00 uur de kerk binnenlopen voor een stil gebed of de kruis­weg;
  • Ook op Eerste Paas­dag is de kerk open van 10.00 tot 18.00 uur en brandt daar de nieuwe paas­kaars als teken van hoop.
  • Die dag kunt u ook uw gave voor de Vas­ten­ac­tie deponeren in de grote collectebus naast de Paas­kaars.

Klokken van Hoop

En ook in april zullen op woens­dag van 19.00 tot 19.15 uur de ‘Klokken van Hoop’ klinken:

  • We lui­den de klokken als hoop­vol teken dat we samen de Corona­cri­sis kunnen doorstaan en dat we hoop­vol durven uitzien naar betere tij­den voor ons allemaal.
  • We lui­den de klokken als troost­vol geluid voor allen die rouwen om slacht­of­fers van het Corona­vi­rus en voor allen die het las­tig vin­den om thuis deze weken door te komen.
  • En we lui­den de klokken als bood­schap aan alle werkers in vitale be­roe­pen: we waar­de­ren hun inzet en zijn dank­baar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bij­zon­der denken we hierbij aan de hulp­ver­le­ners die dag aan dag klaar staan om mede­mensen te helpen.

Ondanks alles wens ik u allen een zalig Pasen!

Pater Jan Zwirs


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose