link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwsbrief

Update corona-maatregelen

gepubliceerd: zaterdag, 28 maart 2020

Steeds meer namen en gezichten komen op ons netvlies van mensen die het corona-virus onder de leden hebben of die gestorven zijn. We leven mee met het verdriet van hun nabe­staan­den en van al die anderen die in deze nare tij­den geen afscheid kunnen nemen van hun dier­ba­re zoals ze dat voor ogen had­den.

Slechts in kleine kring kon stil gestaan wor­den bij een. De kracht van de ge­meen­schap, van het elkaar ont­moe­ten en troosten in de kerk, wordt node gemist. Laten we nu vooral steun vin­den in het thuis aans­te­ken van een kaarsje en de ver­bon­den­heid met elkaar en met God ervaren in gebed.

Het pas­to­raal team en vrij­wil­li­gers uit de pa­ro­chie grijpen nu veel vaker naar de tele­foon om op deze manier contact te hebben met elkaar, met pa­ro­chi­anen. Wat ons deugd doet in alle contacten die er zijn is de mild­heid en bereidwillig­heid van mensen. Compli­mentjes wor­den niet geschuwd, veel is moge­lijk. We komen elkaar, ondanks alle fysieke afstand, ook erg tegemoet.

Laten we dat vooral vol blijven hou­den, want de tijd dat we weer in de kerk voor de vie­ring van de eucha­ris­tie bij elkaar kunnen zijn is opnieuw uit­ge­steld. Tot in ieder geval 1 juni zullen er in onze kerken geen weekend-vie­rin­gen en door­de­weekse vie­rin­gen moge­lijk zijn. En ook alle andere ac­ti­vi­teiten zijn geschrapt.

Enkele alternatieven zijn:

  • Iedere zon­dag wordt op NPO2 om 10.00 uur een eucha­ris­tie­vie­ring uitgezon­den.
  • De kerken van Asten en Ommel zijn alle dagen geopend en de Lambertus­kerk van Someren iedere werk­dag van 10-12 uur en op zon­dag van 14-16 uur. Houdt u aan de richt­lij­nen van de over­heid: 1½ meter afstand van elkaar, kom alleen als u gezond bent.

Dat heeft dus ook gevolgen voor de vie­rin­gen van de eerste communie en het Vormsel. De ouders en de kin­de­ren zijn op de hoogte gebracht dat de vie­ring uit­ge­steld wordt tot een nog nader te bepalen datum.

Alle dopen en hu­we­lij­ken tot 1 juni wor­den uit­ge­steld. Ouders dienen zelf een nieuwe datum te plannen via het se­cre­ta­riaat: se­cre­ta­riaat@rkfran­cis­cus.nl

Uit­vaar­ten kunnen alleen met een maximum van 29 personen. Er zal een korte gebeds­dienst zijn zon­der koor en zon­der Eucha­ris­tie.

Op deze web­si­te vindt u de actuele in­for­ma­tie binnen onze pa­ro­chie.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose