link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doordeweekse Missen Ommel vervallen ook

gepubliceerd: maandag, 23 maart 2020
foto: SIRIS
Doordeweekse Missen Ommel vervallen ook

Maan­dag­avond 23 maart zijn de eer­der geno­men maat­regelen tegen versprei­ding van het corona­vi­rus ver­der aan­ge­scherpt. Daarom zal vanaf heden ook de door­de­weekse heilige Mis in Ommel komen te ver­val­len.

Kape­laan Van Overbeek zal wel dage­lijks privé de heilige Mis blijven opdragen, mede voor alle intenties waarvoor het gebed wordt gevraagd.

Rozen­hoedje op SIRIS

Kape­laan Van Overbeek heeft op maan­dag­och­tend 23 maart het rozen­hoedje gebe­den in de Onze Lieve Vrouw Pre­sen­ta­tie­kerk in Ommel. Harrie van Horik heeft dit opgeno­men voor SIRIS-tv.

Kape­laan Van Overbeek: “In deze dagen merk ik dat veel mensen de weg naar Ommel vin­den, naar ‘Maria, de Troos­te­res in elke Nood’. ‘Troost in elke Nood’ is - jammer genoeg -van­wege het corona­vi­rus een actueel on­der­werp gewor­den. Omdat vele ouderen niet meer naar Ommel kunnen en durven komen, heb ik gedacht om een oplos­sing daarvoor te vin­den. Ik heb een rozen­hoedje gebe­den, een gebed tegen het corona­vi­rus uit­ge­spro­ken en alle mensen de zegen gegeven.”

Dage­lijks om 17.00 uur

SIRIS zendt een week lang het rozen­hoedje om 17.00 uur uit. Kape­laan Van Overbeek: “Ik denk dat veel mensen in deze tijd daar veel steun aan kunnen hebben. Juist de ouderen die in deze dagen of weken gekluisterd zijn aan hun huis.”


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose