link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastor Jacques Verhees overleden

gepubliceerd: maandag, 23 maart 2020
Pastor Jacques Verhees
Pastor Jacques Verhees

In de vroege ochtend van maan­dag 23 maart overleed in zorg­cen­trum Eegelshoeve, pastor Jacques Verhees. Hij werd 89 jaar oud. Ruim 27 jaar lang was hij de pastoor van de Lambertus­kerk.

In Memoriam

Mensen in bewe­ging brengen, vragen stellen en ant­woor­den losweken. Dat is wat pastor Verhees graag deed. Door te vragen en ant­woor­den bij mensen los te weken, zijn er werk­groepen ontstaan die er voor zijn tijd nog niet waren. Zijn motto was dan ook: “Mensen zijn be­lang­rijker dan regels. Mensen zijn boeiend. De ont­moe­ting met hen is het mooist aan het pas­to­raat.” Samen met een kleine dosis humor waren dat de ingrediënten voor Verhees’ pastor­schap.

Jacques Verhees werd in 1930 geboren. Al snel bleek dat hij goed kon leren. Na een studie theo­lo­gie belande hij als weten­schapper in het onder­wijs in Eindhoven, Gemert en Leuven. Maar zijn ogen wer­den steeds slechter. Hij kon de voetnoten onder weten­schap­pe­lijke artikelen, die in erg kleine letters ge­schre­ven zijn, niet meer lezen. En dus ging hij het pas­to­raat in.

Nadat hij pastor was in Bergen op Zoom en Veldhoven, kwam hij in Someren terecht. Daar stond een vacature open en hij kende er veel orde­ge­no­ten (collega's). pastor Verhees was dus al ver­trouwd met Someren. In de kerk richtte Verhees met hulp van vrij­wil­li­gers ver­schil­lende werk­groepen op, iets dat nieuw was in de Somerense kerk. Om andere leden van kerken daar­van te laten leren, schreef hij er diverse boeken over. Maar hij schreef ook gebe­den, lezingen en lie­de­ren op in boek­vorm, zoals ‘Met de stem van je hart’ over de huwe­lijks­vie­ring. Pastor Verhees was een mak­ke­lijke schrijver van teksten en zo gaf hij met zijn boeken andere kerken werktuig in han­den.

Pastor Verhees noemt zijn 25-jarig jubileum bij de Lambertus­kerk als één van de hoogte­pun­ten van zijn pastor­schap. Die dag werd 14.000 euro op­ge­haald voor een goed doel. Nog een mooie her­in­ne­ring is er één in Bergen op Zoom. Twee kin­de­ren waren er in de pastorietuin aan het spelen. Ze vroegen me uit het niets of ze gedoopt mochten wor­den. Paula werd gevraagd peettante te zijn. Dat vond hij erg mooi en nog steeds was er contact met die jongens.

Pastor Verhees was juist altijd veel onder de mensen. Dankzij Paula, die hem ruim 41 jaar ten dienste was, heeft hij naar eigen zeggen een groot deel van de gast­vrij­heid in het huis is te danken. En die gast­vrij­heid heeft hij altijd erg be­lang­rijk gevon­den.

Die gast­vrij­heid mag Jacques Verhees nu ervaren in Gods hemel. Pastor Verhees zag uit naar die nieuwe hemel en aarde, waar hij zo vaak over gepreekt had. Hij hoopte dat de hemel iets vrolijks is en dat hij zijn ouders en goede vrien­den zou ont­moe­ten. Hij keek er naar uit om zijn Heer te mogen zien van aange­zicht tot aange­zicht.

Moge hij rusten in vrede en mag de Heer tot hem spreken: kom binnen, uits­te­kende en trouwe die­naar!

Ge­dach­te­nis­vie­ring

Van­wege het corona­vi­rus is er op dit moment geen publieke­lijk afscheid. Op een later moment zal er een ge­dach­te­nis­vie­ring plaats­vin­den.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose