link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Verteltheater voor de kinderen

gepubliceerd: donderdag, 12 maart 2020

De stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren heeft een verhalenreeks ont­wik­keld om kin­de­ren op een leuke en toe­gan­ke­lijke manier kennis te laten maken met het Evan­ge­lie, de be­lang­rijk­ste verhalen over het leven van Jezus. Deze Veer­tig­da­gen­tijd is een mooie aan­lei­ding om de (klein)kin­de­ren te laten luis­te­ren en kijken naar deze ver­tellingen.

“Het Verteltheater over Jezus begint bij Goed nieuws van God. Goed nieuws voor wie? En wat was dat nieuws dan? Waarom was niet ie­der­een blij met wat Jezus deed en werd Hij gedood? Hoe rea­geer­den zijn vrien­den toen zij Hem daarna weer levend bij hen zagen? Wie is Jezus en wat heeft Hij voor ons gedaan? Neem plaats voor het Verteltheater en je zult zien en horen hoe spannend het is wat de Bijbel hierover ver­telt.”

Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren

Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren is een vrij­wil­li­gers­orga­ni­sa­tie die zich ervoor inzet om kin­de­ren te brengen tot gebed. Daarvoor ontwikkelt zij diverse ac­ti­vi­teiten (zoals kaarten maken voor zieke kin­de­ren, Com­mu­ni­can­ten bid­den voor Com­mu­ni­can­ten, Moeder­dag voor Maria, Kin­de­ren bid­den voor oorlogsKin­de­ren). Ook bie­dt zij diverse kin­derma­te­ri­alen aan, zoals bij­voor­beeld bro­chu­res met uitleg van het Onze Vader en Wees­ge­groet of pakketten om Rozen­kransarm­bandjes te maken. Kijk eens op de web­si­te voor gratis kleurplaten, een online Rozen­krans of de nieuwe placemat voor Com­mu­ni­can­ten.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose