link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maatregelen vanwege coronavirus

gepubliceerd: woensdag, 11 maart 2020

Gezien de hui­dige ont­wik­ke­lingen en de gestelde adviezen van het RIVM heeft de pa­ro­chie enkele beslis­singen geno­men. Wij kunnen en willen niet het risico nemen om een grote groep bloot te stellen aan iets waar we geen grip op hebben. Wij nemen hier onze verant­woor­de­lijk­heid in, voor het wel­zijn van onze pa­ro­chi­anen en vrij­wil­li­gers.

  • De Communie­voor­be­rei­dings­dag én de pre­sen­ta­tie­vie­ring in Asten op zater­dag 14 maart wordt ver­plaatst naar zater­dag 2 mei 2020
  • De Pre­sen­ta­tie­vie­ring van de Vor­me­lin­gen in Someren vervalt
  • De Combocantorij zingt zon­dag 15 maart niet
  • In overleg met de diverse huizen en wel­zijns­be­ge­lei­ders is besloten om de Vie­rin­gen in Sonnehove, Eegelshoeve, De Lisse en bij de Missiezusters / Amalia tot eind maart te laten ver­val­len

Wij hopen op uw begrip.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose